Överspänning i lokalnätet – snart också ett svenskt problem

Polar Capacitys strategiansvarige Fredrik Karlsson uttalar sig i Tidningen Näringslivet om det problem med överspänning som nu drabbar lokalnät på kontinenten och som med stor sannolikhet kommer att påverka också svenska lokalnät inom kort.

Vi har redan inlett diskussioner om spänningshantering med åtminstone två av våra lokala samarbetspartners och är övertygade om att fler kommer att följa.

Att hålla elkvalitet i form av spänning är ett ansvar som ligger på nätägaren och som alltså inte kan hänvisas till exempelvis Svenska kraftnät.

Hittills har spänningsproblematik i stor utsträckning handlar om att hantera ”blinkningar” det vill säga plötsliga spänningsfall, vilket kan skapa problem inte minst för industrier. Men överspänning till följd av solpaneler som går för högtryck kommer att bli ett växande problem också i svenska lokalnät, inte minst sommartid när efterfrågan är liten.

https://www.tn.se/naringsliv/37560/halva-belgien-riskerar-bortkoppling-av-solpaneler-samma-sak-vantar-sverige/

Alla nyheter

Relaterade ämnen

Nytt samarbete klart mellan Polar Capacity och Sala-Heby Energi

  Polar Capacity bildar bolag tillsammans med Sala-Heby Energi i syfte att utöka möjligheterna för aktörer i Sala och Heby kommuner att ut...

Läs mer

Hur fungerar en batteripark?

Batteriparker - avgörande för den gröna omställningen Batteriparker spelar en avgörande roll i den gröna omställningen av energisystemet. På produkti...

Läs mer

C4 Energi och Polar Capacity bildar gemensamt bolag

C4 Energi bildar bolag tillsammans med Polar Capacity i syfte att etablera ett större batterilager i Kristianstad och skapa långsiktiga lösningar på e...

Läs mer

Karriär

Letar du nytt?

Vi letar ständigt efter nya talanger och tar gärna emot ansökningar från erfarna och intresserade personer som delar våra värderingar och ambitioner. Läs mer om våra lediga tjänster nedan.

Läs mer