Nytt samarbete klart mellan Polar Capacity och Sala-Heby Energi

 

Polar Capacity bildar bolag tillsammans med Sala-Heby Energi i syfte att utöka möjligheterna för aktörer i Sala och Heby kommuner att utvecklas. Det är en del i att fortsatt vara en möjliggörare till en ökad elektrifiering i samhället, stödja en utbyggnad av lokal elproduktion samt för att öka robustheten kopplat till samhällsviktig verksamhet genom att möjliggöra leverans av stödtjänster.

I ett första steg kommer det gemensamma bolaget etablera ett batterilager i Heby kommun. Det gemensamma bolagets första investering är en stor batteripark i Heby kommun. Målet är att den ska vara i drift redan i början av 2025. Batteriet ska inte enbart lagra energi, utan också balansera belastningen på elnätet genom att kapa effekttoppar under tider med hög elkonsumtion, vilket blir allt viktigare i Sveriges elektrifiering och fossilfria omställning.

– Vi har levererat el och fjärrvärme i ett halvt sekel, hela tiden med hållbarhet och långsiktighet i åtanke. Att nu kliva in i det framtida elsystemet, tillsammans med Polar Capacity som kan hjälpa oss att hitta rätt lösningar, känns väldigt spännande, säger Håkan Carefall, VD på Sala-Heby Energi AB.

Det gemensamma bolaget har ambitionen att investera på flera platser inom Sala-Heby Energis elnät för att stärka upp där det skapar störst samhällsnytta på både lokal och nationell nivå. Både lagring och tillförsel analyseras för att se hur behoven kommer att förändras i takt med energiomställningen och lokala behov.

– Genom att tillföra kapacitet lokalt i kommuner minskas behovet av dyra investeringar i elnät på nationell och regional nivå, samtidigt som den lokala försörjningstryggheten ökar. Vi är väldigt stolta över att få samarbeta med Sala-Heby Energi som redan idag ligger i framkant i energiomställningen, säger Patrik Nilsson, VD på Polar Capacity AB.

 

Alla nyheter

Relaterade ämnen

Överspänning i lokalnätet – snart också ett svenskt problem

Polar Capacitys strategiansvarige Fredrik Karlsson uttalar sig i Tidningen Näringslivet om det problem med överspänning som nu drabbar lokalnät på...

Läs mer

Hur fungerar en batteripark?

Batteriparker - avgörande för den gröna omställningen Batteriparker spelar en avgörande roll i den gröna omställningen av energisystemet. På produkti...

Läs mer

C4 Energi och Polar Capacity bildar gemensamt bolag

C4 Energi bildar bolag tillsammans med Polar Capacity i syfte att etablera ett större batterilager i Kristianstad och skapa långsiktiga lösningar på e...

Läs mer

Karriär

Letar du nytt?

Vi letar ständigt efter nya talanger och tar gärna emot ansökningar från erfarna och intresserade personer som delar våra värderingar och ambitioner. Läs mer om våra lediga tjänster nedan.

Läs mer