Polar Capacity är en effektoperatör som investerar i och hanterar lokal effektbalans för industrier, kommuner och lokala energibolag.

Vi kompenserar obalansen i energisystemet genom samarbeten med lokala partners. Tillsammans bygger vi energilösningar som tillför och hanterar effekt på lokal nivå. Det gör att kommuner och företag inte behöver vänta på långsam nätutbyggnad eller storskaliga energilösningar i andra delar av landet. Vi erbjuder ”Capacity-as-a-service”, det vill säga våra kunder köper effekt när det uppstår ett behov.

Genom att tillföra kapacitet lokalt minskas behovet av dyra investeringar i elnät på nationell och regional nivå, samtidigt som den lokala försörjningstryggheten ökar. När industriprocesser och transporter elektrifieras betyder mer lokal kapacitet att olika samhällssektorer kopplas samman på ett effektivt sätt.

Vi är teknikneutrala och investerar i den för ändamålet bästa lösningen. Oavsett om det handlar om balansering, lagring eller tillförsel. Behövs tillförsel sker det med gas/motorer/turbiner som drivs av lokalt cirkulärt producerad förnybar biogas. Allt i partnerskap med lokala energibolag, industrier och kommuner.

Vi fokuserar på tre områden

Balansering

Genom att hantera obalanser i de lokala näten möjliggör vi expansion och nya anslutningar utan högre effektuttag från överliggande nät.

Lagring

Genom att tillhandahålla lagringslösningar hjälper vi företag att optimera sitt effektuttag och sin energi-användning.

Tillförsel

Genom att tillföra effekt lokalt löser vi de underskott som inte kan hanteras genom att flytta eller lagra energi. Här har vi olika partners av gasmotorer/gasturbiner beroende på behov.


Vår mission är att bidra till att säkra Sveriges position som industrination även framöver

Elektrifieringen av industriprocesser och transporter ställer allt högre krav på tillgång till och användning av elkraft. Samtidigt leder en högre andel sol- och vindkraft till högre volatilitet vilket redan skapat nya problem lokalt runt om i landet, då företag och stadsdelar hindras från att expandera till följd av effektbrist.

Genom att tillföra effekt och energi på lokal nivå bidrar vi till att säkra Sveriges position som industrination också framöver. Som nationell partner till en rad kommunala energibolag skapar vi dessutom en stark plattform för en utvecklad marknadsdesign som tar större hänsyn till lokala behov och önskemål, i stället för att framför allt styras ifrån nationella utgångspunkter.

”När företag och samhällen hindras från att expandera till följd av effektbrist behövs nya lösningar.”

”Kommunerna hamnar i förarsätet istället 
för att vara utelämnade till nationella och internationella aktörers planer och beslut.”

Polar Capacity och Stockholm Exergi bildar gemensamt bolag för batterier i Stockholm

Elförsörjningen i Stockholm har stora utmaningar och redan i dag är det ett mycket ansträngt läge med tilltagande effektbrist. För att möta storst…

Läs mer

Fullsatt och engagerat i Almedalen

Tisdagen den 5 juli arrangerade Polar Capacity ett seminarium om det kommande effektproblemet och potentiella lösningar. Seminariet inleddes av Svens…

Läs mer

Polar Capacity i Almedalen: Vem kan lösa effektproblemet – och hur?

Tisdagen den 5 juli 15.00-16.00 bjuder vi in till ett seminarium i Almedalen. Med utgångspunkt i problemet att allt fler kommuner och företag hindras…

Läs mer

Polar Capacity är grundat av ett team med mycket stor erfarenhet från svenska och internationella energibolag och -marknader, med åtskilliga decenniers samlad kunskap i allt ifrån affärsutveckling, strategi och exekutiva roller till styrelsearbete.

Teamet

Kontakt

Patrik Nilsson

VD

Lång erfarenhet av ledarskap, strategi, M&A, och affärsutveckling, byggande eller omstrukturering av organisationer inom energi-, telekom-, teknologi- och infrastruktur. Co-founder/VD, Sustainable Innovation, Knowit Energy Management, Home Solutions, Kamstrup AB. Affärsutveckling/strategi/investment management Vattenfall, Fortum, Polhem Infra och WSP.

patrik@polarcapacity.se / Tel: 0766-28 56 00

Kontakt

Fredrik Karlsson

Strategi & Samhällskontakter

Expertis inom områdena strategisk kommunikation, medierelationer, opinionsbildning. Lång erfarenhet från internationella företag, intresseorganisationer, start-ups och och M&A. VP Corporate Communications och medlem i divisionsledningen för generation Nuclear, Hydro, Wind, Fortum. Kommunikationschef Sustainable Innovation AB. Presschef Svenskt Näringsliv

fredrik@polarcapacity.se / Tel: 0768-66 77 25

Kontakt

Christer Sundin

COO

Christer har en mångårig bakgrund inom såväl energibranschen (Fortum, Ellevio, Infratek och ABB) som statliga verk (FMV och Trafikverket). Han har också varit seniorkonsult på CGI. Christer har varit ansvarig för alltifrån upphandling och inköp, till asset management och informationssystem och med en bred erfarenhet av ledningsgruppsarbete.

christer@polarcapacity.se / Tel: 0702-29 74 78

Kontakt

Tom Istgren

CCO

Tom har en lång, bred och framgångsrik bakgrund inom energiområdet och har bland annat varit VD och koncernchef på energibolagen Katrineholm Energi och Bixia AB. Tom har också arbetat med affärsutveckling på Sydkraft (nuvarande E.On) och byggt upp Bixias vindkraftverksamhet. De senaste åren har Tom varit konsult och bland annat arbetat med ESS i Lund, region Skånes Effektkommission och åt Skanska.

tom@polarcapacity.se / Tel: 0703-13 79 41

Styrelse

Kontakt

Nils Nygren

Styrelseledamot

Lång erfarenhet från energisektorn med kompetens inom affärsstrategi, M&A och energipolitik. Betydande erfarenhet som styrelseproffs i såväl stora företag som nystartade företag. Styrelseordförande, Nord Pool Spot ASA, VP Public Affairs Fortum, Koncernutvecklingsdirektör Birka Energi, VD, Stockholm elnät AB

nils@polarcapacity.se / Tel: 0703-44 51 51

Kontakt

Peter Nygårds

Styrelseledamot

Lång erfarenhet från ett stort antal tunga uppdrag i svenskt näringsliv, stats-sekreterare i Näringsdepartementet, VD i SKB, senior vice president i Swedbank, tidigare styrelseledamot i bl a Vattenfall och Saab samt 4:e och 5:e AP-fondernas styrelser. Ordförande i flera statliga utredningar, bl a fjärrvärmeutredningen.

peter@polarcapacity.se

Kontakt

Robin Ivroth

Styrelseledamot

Vice VD på Polar Structure. Tidigare McKinsey-partner med betydande erfarenhet från hållbara investeringar och värdeskapande program. Utvecklade McKinseys globala ’full potential’ koncept för investerarägda portföljbolag. Var en av de ansvariga för McKinseys erbjudande mot investerarägda portföljbolag i EMEA och USA

robin@polarstructure.se

Kontakt

Karim Sahibzada

Styrelseordförande

Grundare av Polar Structure AB, Randviken Fastigheter AB samt Vault Investment Partners AB. Tidigare grundat Hemfosa Fastigheter AB (publ) där Karim även var chefjurist samt finanschef. Tidigare verksam ca 12 år på advokatbyråer bl.a. Vinge KB samt AJB Bergh Advokatbyrå vilken 2007 gick ihop med den engelska advokatfirman Ashurst LLP. Karim var delägare och verkställande direktör på såväl AJB som Ashurst.

karim@polarcapacity.se

Polar Capacity är en del av: