En effektoperatör som investerar och hanterar lokal effektbalans för industrier, kommuner och energibolag

Vi kompenserar obalansen i energisystemet genom samarbeten med lokala partners. Tillsammans bygger vi energilösningar som tillför och hanterar effekt på lokal nivå. Det gör att kommuner och företag inte behöver vänta på långsam nätutbyggnad eller storskaliga energilösningar i andra delar av landet. Vi erbjuder ”Capacity-as-a-service”, det vill säga våra kunder köper effekt när det uppstår ett behov.

Genom att tillföra kapacitet lokalt minskas behovet av dyra investeringar i elnät på nationell och regional nivå, samtidigt som den lokala försörjningstryggheten ökar. När industriprocesser och transporter elektrifieras betyder mer lokal kapacitet att olika samhällssektorer kopplas samman på ett effektivt sätt.

Vi är teknikneutrala och investerar i den för ändamålet bästa lösningen. Oavsett om det handlar om balansering, lagring eller tillförsel. Behövs tillförsel sker det med gas/motorer/turbiner som drivs av lokalt cirkulärt producerad förnybar biogas. Allt i partnerskap med lokala energibolag, industrier och kommuner.

Effektutmaningar

När företag och samhällen hindras från att expandera till följd av effektbrist behövs nya lösningar

Nyheter

Hur fungerar en batteripark?

Batteriparker – avgörande för den gröna omställningen Batteriparker spelar en avgörande roll i den gröna omställningen av energisystemet. På produkti…

Läs mer

C4 Energi och Polar Capacity bildar gemensamt bolag

C4 Energi bildar bolag tillsammans med Polar Capacity i syfte att etablera ett större batterilager i Kristianstad och skapa långsiktiga lösningar på e…

Läs mer

Polar Capacity och Mälarenergi ingår samarbete

  På måndagen offentliggjordes det samarbete som Polar Capacity ingått med Mälarenergi i syfte att tillsammans utreda förutsättningarna för at…

Läs mer

Våra fokusområden

Balansering

Genom att hantera obalanser i de lokala näten möjliggör vi expansion och nya anslutningar utan högre effektuttag från överliggande nät.

Lagring

Genom att tillhandahålla lagringslösningar hjälper vi företag att optimera sitt effektuttag och sin energi-användning.

Tillförsel

Genom att tillföra effekt lokalt löser vi de underskott som inte kan hanteras genom att flytta eller lagra energi. Här har vi olika partners av gasmotorer/gasturbiner beroende på behov.

Vår mission är att bidra till att säkra Sveriges position som industrination även framöver

Elektrifieringen av industriprocesser och transporter ställer allt högre krav på tillgång till och användning av elkraft. Samtidigt leder en högre andel sol- och vindkraft till högre volatilitet vilket redan skapat nya problem lokalt runt om i landet, då företag och stadsdelar hindras från att expandera till följd av effektbrist.

Genom att tillföra effekt och energi på lokal nivå bidrar vi till att säkra Sveriges position som industrination också framöver. Som nationell partner till en rad kommunala energibolag skapar vi dessutom en stark plattform för en utvecklad marknadsdesign som tar större hänsyn till lokala behov och önskemål, i stället för att framför allt styras ifrån nationella utgångspunkter.

”När företag och samhällen hindras från att expandera till följd av effektbrist behövs nya lösningar.”

”Kommunerna hamnar i förarsätet istället 
för att vara utelämnade till nationella och internationella aktörers planer och beslut.”


Ett energisystem i förändring – vad kan vi som samhälle göra för att underlätta den gröna omställningen?

Ingen har undgått den stora turbulensen på energimarknaden de senaste åren. Vi lever i en tekniskt övergångsperiod, men vad definierar den värld vi lämnar bakom oss och hur ser den värld vi närmar oss ut? Framförallt vad kan vi som samhälle göra för att underlätta omställningen utan att göra förändringen dyrare eller krångligare än vad som är nödvändigt. Lyssna här på Fredrik Karlsson, ansvarig för Strategi & Samhällskontakter hos oss på Polar Capacity:

.

Teamet bakom Polar Capacity

Polar Capacity är grundat av ett team med mycket stor erfarenhet från svenska och internationella energibolag och -marknader, med åtskilliga decenniers samlad kunskap i allt ifrån affärsutveckling, strategi och exekutiva roller till styrelsearbete.

 

Läs mer om teamet

Polar Capacity är en del av: