Om oss

Polar Capacity är grundat av ett team med mycket stor erfarenhet från svenska och internationella energibolag och -marknader, med åtskilliga decenniers samlad kunskap i allt ifrån affärsutveckling, strategi och exekutiva roller till styrelsearbete.

Team

Lång erfarenhet av ledarskap, strategi, M&A, och affärsutveckling, byggande eller omstrukturering av organisationer inom energi-, telekom-, teknologi- och infrastruktur. Co-founder/VD, Sustainable Innovation, Knowit Energy Management, Home Solutions, Kamstrup AB. Affärsutveckling/strategi/investment management Vattenfall, Fortum, Polhem Infra och WSP.

patrik@polarcapacity.se
Tel: 0766-28 56 00

Expertis inom områdena strategisk kommunikation, medierelationer, opinionsbildning. Lång erfarenhet från internationella företag, intresseorganisationer, start-ups och och M&A. VP Corporate Communications och medlem i divisionsledningen för generation Nuclear, Hydro, Wind, Fortum. Kommunikationschef Sustainable Innovation AB. Presschef Svenskt Näringsliv

fredrik@polarcapacity.se
Tel: 0768-66 77 25

Christer har en mångårig bakgrund inom såväl energibranschen (Fortum, Ellevio, Infratek och ABB) som statliga verk (FMV och Trafikverket). Han har också varit seniorkonsult på CGI. Christer har varit ansvarig för alltifrån upphandling och inköp, till asset management och informationssystem och med en bred erfarenhet av ledningsgruppsarbete.

christer@polarcapacity.se
Tel: 070-292 74 78

Lång erfarenhet från industrisektorn inom internationell affärsutveckling och investeringar. Fokus på energisektorn och tillverkningsindustrin. Tidigare erfarenhet från t.ex. investmentbolaget Storskogen, Permobil och ABB. Tidigare styrelseledamot i flera industriföretag.

maria.keyserallen@polarstructure.se

Carl har som i grunden ingenjör en bred erfarenhet och förståelse för energibranschen. Carl har erfarenhet av värderingar och transaktioner inom infrastrukturinvesteringar från Polhem Infra, samt på affärs- och verksamhetsutveckling i energibranschen som konsult och konsultchef på Knowit energy management. På Polar Capacity ansvarar Carl för affärsutveckling, transaktioner och värdering.

carl@polarcapacity.se
Tel: 073-0740409

Tidigare ekonomichef på Veolia Nordic AB. Veolia Nordic AB är verksamt inom fyra affärsområden; återvinnings-, vatten-, energi- och stödtjänster för industrin. Innan dess var Sofie auktoriserad revisor på PwC.

sofie@polarcapacity.se

Erfaren projektledare inom offentlig finansiering på nationell och internationell nivå. Bakgrund inom den akademisk, kommunal och innovativ sektor. Fokus på hållbar samhällsbyggnad; forskning, innovation och investeringar i infrastruktur som leder till hållbar samhällsutveckling. Kandidatexamen från Lund universitet och en masterexamen från Göteborgs universitet.

nicolai@polarcapacity.se
Tel: 070 49 25 012

Lång erfarenhet av elbranschen i ledande befattningar som vd och styrelseordförande i dotterbolag inom Fortum och Vattenfall samt managementkonsult hos CapGemini. Drivit IT-startup (Expektra) och egen konsultverksamhet under mer än 10 år. Bred kompetens inom försäljning, affärsutveckling och strategi. Expertis inom el-handel, allt från derivathandel och spothandel till stödtjänster.

per.aslund@polarcapacity.se

Styrelse

Lång erfarenhet från energisektorn med kompetens inom affärsstrategi, M&A och energipolitik. Betydande erfarenhet som styrelseproffs i såväl stora företag som nystartade företag. Styrelseordförande, Nord Pool Spot ASA, VP Public Affairs Fortum, Koncernutvecklingsdirektör Birka Energi, VD, Stockholm elnät AB

nils@polarcapacity.se / Tel: 0703-44 51 51

Lång erfarenhet från ett stort antal tunga uppdrag i svenskt näringsliv, stats-sekreterare i Näringsdepartementet, VD i SKB, senior vice president i Swedbank, tidigare styrelseledamot i bl a Vattenfall och Saab samt 4:e och 5:e AP-fondernas styrelser. Ordförande i flera statliga utredningar, bl a fjärrvärmeutredningen.

peter@polarcapacity.se

Tidigare VD för Fortum i Sverige och del av Fortums Management Team. Dessförinnan hade Per flera ledande befattningar inom Fortum-koncernen med ansvar för bl.a. energihandel, företagsstrategi, förvärv samt forskning och utveckling.

per@polarstructure.se

Grundare av Polar Structure AB, Randviken Fastigheter AB samt Vault Investment Partners AB. Tidigare grundat Hemfosa Fastigheter AB (publ) där Karim även var chefjurist samt finanschef. Tidigare verksam ca 12 år på advokatbyråer bl.a. Vinge KB samt AJB Bergh Advokatbyrå vilken 2007 gick ihop med den engelska advokatfirman Ashurst LLP. Karim var delägare och verkställande direktör på såväl AJB som Ashurst.

karim@polarcapacity.se