Om oss

Polar Capacity är grundat av ett team med mycket stor erfarenhet från svenska och internationella energibolag och -marknader, med åtskilliga decenniers samlad kunskap i allt ifrån affärsutveckling, strategi och exekutiva roller till styrelsearbete.

Team

Lång erfarenhet av ledarskap, strategi, M&A, och affärsutveckling, byggande eller omstrukturering av organisationer inom energi-, telekom-, teknologi- och infrastruktur. Co-founder/VD, Sustainable Innovation, Knowit Energy Management, Home Solutions, Kamstrup AB. Affärsutveckling/strategi/investment management Vattenfall, Fortum, Polhem Infra och WSP.

patrik@polarcapacity.se
Tel: 0766-28 56 00

Expertis inom områdena strategisk kommunikation, medierelationer, opinionsbildning. Lång erfarenhet från internationella företag, intresseorganisationer, start-ups och och M&A. VP Corporate Communications och medlem i divisionsledningen för generation Nuclear, Hydro, Wind, Fortum. Kommunikationschef Sustainable Innovation AB. Presschef Svenskt Näringsliv

fredrik@polarcapacity.se
Tel: 0768-66 77 25

Christer har en mångårig bakgrund inom såväl energibranschen (Fortum, Ellevio, Infratek och ABB) som statliga verk (FMV och Trafikverket). Han har också varit seniorkonsult på CGI. Christer har varit ansvarig för alltifrån upphandling och inköp, till asset management och informationssystem och med en bred erfarenhet av ledningsgruppsarbete.

christer@polarcapacity.se
Tel: 070-292 74 78

Carl har som i grunden ingenjör en bred erfarenhet och förståelse för energibranschen. Carl har erfarenhet av värderingar och transaktioner inom infrastrukturinvesteringar från Polhem Infra, samt på affärs- och verksamhetsutveckling i energibranschen som konsult och konsultchef på Knowit energy management. På Polar Capacity ansvarar Carl för affärsutveckling, transaktioner och värdering.

carl@polarcapacity.se
Tel: 073-0740409

Styrelse

Lång erfarenhet från energisektorn med kompetens inom affärsstrategi, M&A och energipolitik. Betydande erfarenhet som styrelseproffs i såväl stora företag som nystartade företag. Styrelseordförande, Nord Pool Spot ASA, VP Public Affairs Fortum, Koncernutvecklingsdirektör Birka Energi, VD, Stockholm elnät AB

nils@polarcapacity.se / Tel: 0703-44 51 51

Lång erfarenhet från ett stort antal tunga uppdrag i svenskt näringsliv, stats-sekreterare i Näringsdepartementet, VD i SKB, senior vice president i Swedbank, tidigare styrelseledamot i bl a Vattenfall och Saab samt 4:e och 5:e AP-fondernas styrelser. Ordförande i flera statliga utredningar, bl a fjärrvärmeutredningen.

peter@polarcapacity.se

Vice VD på Polar Structure. Tidigare McKinsey-partner med betydande erfarenhet från hållbara investeringar och värdeskapande program. Utvecklade McKinseys globala ’full potential’ koncept för investerarägda portföljbolag. Var en av de ansvariga för McKinseys erbjudande mot investerarägda portföljbolag i EMEA och USA

robin@polarstructure.se

Grundare av Polar Structure AB, Randviken Fastigheter AB samt Vault Investment Partners AB. Tidigare grundat Hemfosa Fastigheter AB (publ) där Karim även var chefjurist samt finanschef. Tidigare verksam ca 12 år på advokatbyråer bl.a. Vinge KB samt AJB Bergh Advokatbyrå vilken 2007 gick ihop med den engelska advokatfirman Ashurst LLP. Karim var delägare och verkställande direktör på såväl AJB som Ashurst.

karim@polarcapacity.se