En av Sveriges största batteriparker på plats i Haninge

10 oktober 2023

Nu är alla åtta batterier på plats i Stockholm Exergis och Polar Capacitys batteripark i Haninge. Parken är en av Sveriges största och när den driftsätts kommer elsystemet tillföras hela 20 MW – ett mycket välkommet tillskott för en fortsatt säker och trygg elförsörjning i Stockholmsregionen.

Med centimetersprecision placerar lyftkranen det 20 ton tunga batteriet perfekt på betongfundamentet. Det är det sista av totalt åtta batterier som tillsammans bildar Stockholm Exergis och Polars Capacitys nya batteripark i Haninge.

– Det är fantastiskt att stå här idag och se hur batteriparken fysiskt kommer på plats. Vi har tillsammans med Polar Capacity arbetat snabbt och nu är vi bara några månader bort ifrån att kunna tillföra Stockholmsregionen ett välkommet tillskott med 20 MW. Det är ett betydelsefullt bidrag, säger Stockholm Exergis vd Anders Egelrud.

Batteriparker spelar en avgörande roll i den gröna omställningen av energisystemet. På produktionssidan behövs sätt att minska beroendet av fossila bränslen och möjliggöra övergången till förnybara energikällor. På användarsidan sker en dramatisk ökning av elanvändningen till följd av digitaliseringen och elektrifieringen av transporter och industrin. Batteriparkerna bidrar till att lösa utmaningarna.

– Det här ett naturligt steg eftersom elsystemet behöver batterilagring för att kunna stötta ökningen av förnybar elproduktion, vi är redan på väg in i Energisystemet 2.0 där vi behöver lösa effektproblemen lokalt där de uppstår, säger Patrik Nilsson, vd för Polar Capacity.

Tobias Emanuelsson, vd för Polar Structure, som är Polar Capacitys moderbolag, framhåller långsiktigheten i den gemensamma satsningen bolagen emellan:

– Det vi ser här i Haninge är början på något större. Vårt mål är att tillsammans med Stockholm Exergi bygga ytterligare batteriparker i Stockholmsregionen och sammanlagt tillföra elsystemet en effekt på 100 MW, säger han.

Nu fortsätter arbetet med att koppla ihop batteriparken med den närliggande nätstationen. Vid årsskiftet är målet att batteriparken ska driftsättas.

FAKTA: Därför behövs batteriparker

Batteriparker bidrar till att lösa flera utmaningar i energisystemet genom att bland annat lagra överskott av förnybar energi när produktionen är hög och släppa den till elnätet när den behövs som mest, vilket skapar en jämn och pålitlig elförsörjning. Denna flexibilitet gör det möjligt att integrera mer sol- och vindkraft i energisystemet och accelerera övergången till förnybara energikällor. Batteriparkerna är därmed en viktig faktor för att möjliggöra en grön och hållbar utveckling

FAKTA: Så fungerar en batteripark i praktiken

  • En batteripark kan liknas vid en gigantisk powerbank som balanserar elsystemet när variationerna i elförbrukning eller elproduktion blir för stora. Batterilagren placeras i anslutning till en nätstation och laddas upp när balansen i elsystemet tillåter och laddas, och laddas ur när behovet är högt.
  • Våra batterilager består av containrar med ungefär 180 batterier per container. Batterierna som används är litiumbatterier, precis som de flesta elbilsbatterier.
  • Batteriparkerna bidrar till att stötta och stabilisera lokala elnät genom att leverera effekt i stor skala när det uppstår bristsituationer i elsystemet, inte minst i Storstockholm.

Alla nyheter

Relaterade ämnen

Hur fungerar en batteripark?

Batteriparker - avgörande för den gröna omställningen Batteriparker spelar en avgörande roll i den gröna omställningen av energisystemet. På produkti...

Läs mer

C4 Energi och Polar Capacity bildar gemensamt bolag

C4 Energi bildar bolag tillsammans med Polar Capacity i syfte att etablera ett större batterilager i Kristianstad och skapa långsiktiga lösningar på e...

Läs mer

Polar Capacity och Mälarenergi ingår samarbete

  På måndagen offentliggjordes det samarbete som Polar Capacity ingått med Mälarenergi i syfte att tillsammans utreda förutsättningarna för at...

Läs mer

Karriär

Letar du nytt?

Vi letar ständigt efter nya talanger och tar gärna emot ansökningar från erfarna och intresserade personer som delar våra värderingar och ambitioner. Läs mer om våra lediga tjänster nedan.

Läs mer