Polar Capacity erbjuder lokala lösningar på effektbristen

Infrastrukturbolaget Polar Structure förvärvar 80 procent av Effektbolaget i Sverige AB genom en nyemission. Samtidigt byter bolaget namn till Polar Capacity AB, en nationell effektoperatör som erbjuder industrier och kommuner nya möjligheter att hantera obalansen i energisystemet genom lokala lösningar för effektförsörjning, balansering och stödtjänster.

– Investeringen i Polar Capacity är en viktig pusselbit i vår ambition att bygga ett ekosystem av hållbara helhetslösningar för en positiv samhällsomvandling. Att kunna erbjuda lokala lösningar för att möta effektbrist gör att kommuner och företag kan växa både billigare och snabbare än om de tvingas vänta på nationella lösningar såsom utbyggnad av högspänningsledningar. Vi är beredda att investera ett antal miljarder i detta, säger Tobias Emanuelsson, vd på Polar Structure.

Polar Capacity är grundat av ett team med lång erfarenhet från såväl affärsutveckling och strategi som exekutiva roller och styrelsearbete i svenska och internationella energibolag. Bolagets vd Patrik Nilsson har bland annat arbetat på Vattenfall och Fortum och varit vd för Knowit, Sustainable Innovation och Kamstrup.
Fredrik Karlsson, strategi & samhällskontakter, har suttit i divisionsledningen for Fortums Division Generation och arbetat som energikonsult på WSP. I styrelsen sitter även bland annat Nils Nygren, tidigare vd för Stockholm Elnät AB och styrelseordförande för NordPool Spot och Peter Nygårds rådgivare och styrelseproffs med lång erfarenhet från ett stort antal tunga uppdrag i svenskt näringsliv, statssekreterare i Näringsdepartementet, VD i SKB, senior vice president i Swedbank, tidigare styrelseledamot i bl a Vattenfall och Saab samt 4:e och 5:e AP-fondernas styrelser. Ordförande i flera statliga utredningar, bl a fjärrvärmeutredningen.

Idén med det nya bolaget vilar på insikten att de stora förändringarna på energimarknaden ökar behovet av nya samverkansmodeller.

– Energisystemet kommer i allt högre utsträckning att bygga på intermittenta kraftslag samtidigt som efterfrågan ökar när industrier och transporter elektrifieras. Detta leder till att volatiliteten ökar, vilket skapar ett växande behov av lösningar som tar hänsyn till lokala behov och förutsättningar”, säger Patrik Nilsson.

Polar Capacity kommer att samarbeta med kommunala energibolag och energiintensiva industrier för att skapa lösningar för att tillföra och hantera effekt till kunder och områden som stött på hinder i dagens energisystem.

– Vi har redan avsiktsförklaringar och pågående dialoger med flera lokala energibolag och ett antal energiintensiva aktörer om skräddarsydda lösningar för deras behov. Genom vår unika samarbetsmodell ger vi också kommunerna större rådighet om industrietableringar och bostadsbyggande, berättar Patrik Nilsson.

EY har varit finansiell rådgivare i transaktionen och kommer att fortsätta att arbeta tillsammans med Polar Capacity i det kommande arbetet med förvärv, investeringar och finansiering.

– Polar Capacity är en spännande ny spelare i en nisch som skapas och växer fort till följd av energiomvandlingen. Med tanke på det vi sett under processen så ser vi fram emot att hjälpa Polar Capacity växa de närmaste åren. säger Niclas Boberg, partner och nordiskt ansvarig för M&A rådgivning i energisektorn på EY.

Alla nyheter

Relaterade ämnen

Nytt samarbete klart mellan Polar Capacity och Sala-Heby Energi

  Polar Capacity bildar bolag tillsammans med Sala-Heby Energi i syfte att utöka möjligheterna för aktörer i Sala och Heby kommuner att ut...

Läs mer

Överspänning i lokalnätet – snart också ett svenskt problem

Polar Capacitys strategiansvarige Fredrik Karlsson uttalar sig i Tidningen Näringslivet om det problem med överspänning som nu drabbar lokalnät på...

Läs mer

Hur fungerar en batteripark?

Batteriparker - avgörande för den gröna omställningen Batteriparker spelar en avgörande roll i den gröna omställningen av energisystemet. På produkti...

Läs mer

Karriär

Letar du nytt?

Vi letar ständigt efter nya talanger och tar gärna emot ansökningar från erfarna och intresserade personer som delar våra värderingar och ambitioner. Läs mer om våra lediga tjänster nedan.

Läs mer